Formularia

Het doel van formularia is voorwaarden te scheppen voor optimale effectiviteit en het voorkomen van het ontstaan van resistente bacteriën en het verspreiden van resistente bacteriën en resistentiegenen. Formularia worden opgesteld door formulariumcommissies binnen de kaders die de WVAB daarvoor heeft aangegeven in WVAB-richtlijnen.

De formularia ondersteunen de dierenarts bij het zorgvuldig, restrictief, selectief voorschrijven en het correct (laten) toepassen van antibiotica. Carbapenems, glycopeptiden, oxazolidonen en daptomycine, mupirocine, tigecycline worden als “last resort” middelen gereserveerd voor humaan gebuik en mogen volgens de WVAB nooit in dieren worden toegepast, ook niet via de cascade regeling.

Voor het verantwoord toepassen van antibiotica worden door de KNMvD ook nadere adviezen en richtlijnen ontwikkeld. Zo zijn onder meer de KNMvD-richtlijn Toepassen antimicrobiële middelen en diersoortspecifieke richtlijnen die betrekking hebben op bacteriële infecties van belang. De adviezen over antibioticakeuzes in de formularia liggen in het verlengde van deze richtlijnen.

Formularia kunnen onderdeel uitmaken van een kwaliteitssysteem. Momenteel zijn dat IKB Kip, IKB Ei, IKB Varken, IKB Nederland Varkens, IKB Kalf, Kwaligeit en de regelingen van de Stichting Geborgde Dierenarts.  Binnen de genoemde systemen zijn de formularia leidend voor het voorschrijven van antibiotica en het opstellen van de bedrijfsspecifieke behandelplannen. Formularia worden bovendien ook door de overheid gezien als gidsen voor goede praktijk.

Formularia zijn dynamische documenten. De WVAB hanteert het basisprincipe dat de formularia eens per twee jaar volledig tegen het licht worden gehouden. Daarnaast kunnen ook tussentijds aanpassingen noodzakelijk zijn. Dit kan het geval zijn als nieuwe registraties beschikbaar komen of wanneer actuele resistentieontwikkelingen aanleiding zijn tot aanpassen van het beleid. Dat betekent dat de formularia die op deze website staan in de fase van revisie kunnen zijn. Indien dat het geval is wordt dat weergegeven op het voorblad.