De Werkgroep Veterinair Antibioticabeleid (WVAB) maakt onderdeel uit van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. De WVAB heeft als doel het bevorderen van een verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren, rekening houdend met maatschappelijke belangen als volksgezondheid  en dierenwelzijn en met Europese en nationale  wet- en regelgeving.

De taken van de WVAB zijn:

  1. Aan de hand van risico’s voor volksgezondheid, diergezondheid en –welzijn adviseren over de kaders waarbinnen antibioticarichtlijnen voor de dierhouderij ontwikkeld worden.
  2. Het adviseren over het opstellen van richtlijnen en beleidsadviezen die betrekking hebben op de inzet van antimicrobiële middelen bij dieren.
  3. Het goedkeuren van KNMvD-richtlijnen en formularia die betrekking hebben op de inzet van antimicrobiële middelen bij dieren.

De samenstelling van de WVAB is:

  • Prof. dr. Ronette Gehring, hoogleraar veterinaire farmacologie faculteit Diergeneeskunde Utrecht
  • Dr. Els Broens, specialist veterinaire microbiologie
  • Dr. Marrigje Nabuurs, arts microbioloog
  • Dr. Stephanie Natsch , ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog
  • Drs. John Vonk, portefeuillehouder diergeneesmiddelen KNMvD-bestuur (voorzitter)
  • Drs. Joost van Herten, bureau KNMvD (secretaris)