Consultaties

Het is van belang dat formularia breed gedragen worden binnen de beroepsgroep. De WVAB vindt het daarom noodzakelijk dat een concept formularium wordt opengesteld voor feedback vanuit de beroepsgroep en andere belanghebbenden. Formularia worden daarom gedurende een periode van 4 weken in concept op het WVAB-deel van de KNMvD-website geplaats voor commentaar. Het commentaar van dierenartsen wordt door de formulariumcommissie beoordeeld en afgewogen. De formulariumcommissies besluit op basis van consensus hoe het commentaar in de definitieve versie van het formularium wordt verwerkt. Het definitieve concept wordt door de formulariumcommissie aan de WVAB ter goedkeuring aangeboden ,waarna het gepubliceerd kan worden op de WVAB-site.

Procedure